Husaren

Till projektet

Husaren i korthet:

Byggherre: Örebro-bostäder, Öbo.

Totalentreprenör: NA Bygg.

Arkitektidé och gestaltning: Juul & Frost Arkitekter.

Arkitekt: Kiark i Örebro.

Elentreprenör: Eitech Electro.

Fasadpartierr: Preconal System.

Glaspartier: GlasLindberg Fasad.

Golventreprenör: BBM i Örebro.

Hissentreprenör: Otis Hiss.

Konstruktör: Örebro Byggstatik.

Markentreprenör: Bro & Väg Mälardalen.

Målningsentreprenör: Wadköpings Måleri och Willens Måleri.

Sprinklerentreprenör: Profire Sprinkler.

Smidesentreprenör: Fakab Plåt- och Stålentreprenad.

Betongprefab stomme: Abetong.

Betongprefab håldäck: Skandinaviska Byggelement.

Stål- och glasräcken, ståltrappor: RK Svets.

Vent och styr entreprenör: Caverion Sverige.

Vs-entreprenör: Rörkrökarn i Hallsberg.

3D samordning: Plan B, Stockholm.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Totalkostnad: 275 miljoner kronor inklusive moms.

8 mars, 2017

  • Husaren

Husaren i Örebro ska sjuda av liv dygnet runt.

I kvarteret Husaren, där örebroarna sedan länge hade vant sig vid att det låg en parkeringsplats, reser sig nu det skinande vita kombinerade bostads- och kontorshuset Husaren. Bygget blottlade en väl dold hemlighet från kalla krigets dagar.

På tomten i Norrcity i Örebro hade det sedan 1970-talet varit en parkeringsplats. Att kvarteret kallas Husaren beror på att slottet i staden historiskt hade sina stallar i området. Några av stallarna finns ännu kvar och omger det nya bygget. På platsen har också stadens fängelse legat i gamla tider.

Det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder, Öbo, hade, som många bostadsaktörer i dessa bostadsbristens dagar, en politisk press på sig att producera bostäder och bestämde sig för att uppföra ett kombinerat bostads- och kontorskomplex.

– Eftersom byggnaden ligger centralt ville vi skapa en byggnad där det var liv hela dygnet och valde därför den här kombinationen. Kontoren ger ett flöde dagtid och bostäderna ger liv på kvällarna, säger Peter Palmgren, projektledare på Öbo.

Han har jobbat på Öbo i 15 år och är ingenjör i grunden. Innan det har han jobbat åt flera olika byggentreprenörer och konsulter.

Beslutet om att bygga Husaren tog Öbo 2012 och planprocessen gick mycket smidigt och gick på under ett år. Inte ett enda överklagande kom in.

En arkitekttävling anordnades och det vinnande ur den striden gick den danska arkitektfirman Juul & Frost Arkitekter. Deras förslag var en skinande vit postmodernistisk skapelse med många glasytor med en genomgående portik i bottenplanet. Rymliga loftgångar ger bostäderna på de övre planen en uteplats. Fönstren och våningsplanen varierar i höjd och lägen. Kontorsdelarna är interiört stora öppna ytor, främst avdelade av möbler och andra inredningslösningar

Vid årsskiftet 2013/14 gjorde Öbo upphandlingen och det lokala byggföretaget NA Bygg fick huvudentreprenaden. Priset vägde tungt. Ett stort uppdrag för en entreprenör som då hade en årsomsättning på omkring 200 miljoner kronor.

Öbo valde totalentreprenad som entreprenadform.

– Vi jobbar mest med den entreprenadformen på Öbo. Den ger flexibilitet. Vi spikar inga byggtider i upphandlingsskedet för att ge entreprenören en chans att planera bygget på bästa sätt, säger Peter Palmgren.

I maj 2014 drog det praktiska bygget igång. De många åren med oljedropp och annat från parkerade bilar gjorde en rejäl marksanering nödvändig. Massorna var nerlusade med tungmetaller. Hela tomten blottlades ner till berget. Under markarbetena ställdes byggarna inför en del överraskningar. Den kanske mest oväntade var att det under marken låg en försluten fortifikationscentral som nästan ingen i Örebro kände till och som inte upptäckts vid markundersökningarna. Det var en rest från kalla krigets beredskap.