Hubben Uppsala Science Park

Till projektet

Hubben – Uppsala Science Park i korthet:

Byggherre: Vasakronan.

Byggentreprenör: Byggconstruct, ÅC Företagen, Castella Entrprenad

Arkitekt, Landskapsarkitekt och Inredningsarkitekt: White arkitekter.

Hyresgäst: Region Uppsala, Innovation Hub samt COOR.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Byggstyrning i Mälardalen, Projektengagemang.

Projektledning, projekteringsledning: Byggstyrning i Mälardalen.

Installationsbyggledare: ÅF Infrastructure.

Konstruktör: Knut Jönsson Ingenjörsbyrå.

Vent, VS-konsult: Incoord.

El-konsult: ÅF Infrastructure.

Brandkonsult: Briab.

Miljökonsult: Piacon.

Stomentreprenör: Strängbetong.

Markentreprenör: JM Entreprenad.

Glaspartisentreprenör: Essa Glas & Aluminium.

Ytskiktsentreprenörer: Avjämningsteknik, WE Stenentreprenader, K360, Aros Akustik, M2-Gruppen, Sandå Uppsala.

Byggentreprenörer: Storköksgruppen, Jensens Snickerier, ABAB Sverige, Relita, Täby Brandskyddsteknik, Huurre Sweden, Uppsala Betonghål, Årsta Tak, Libro Stålteknik, Plåtkompaniet Norling, Tecab Ytskyddsprodukter.

Finplanering mark: Hallbloms.

VS-entreprenör: Assemblin.

Ventilationsentreprenör: Bravida.

Elentreprenör:  Assemblin.

Sprinklerentreprenör: BST Brandskyddsteamet.

Styr- och reglerentreprenör: El- och reglerteknik.

Hissentreprenör: Kone.

Entreprenadform: Utförts som en delad entreprenad.

Ersättningsform: Olika, fast pris, á-priser, löpande räkning.

Entreprenadkostnad exklusive moms: Olika för varje delentreprenad.

18 oktober, 2017

  • Foto: Johanna Åfreds

Ett nav för forskning och möten i Uppsala.

I Uppsala Science Park växer labb- och kontorsbyggnaden Hubben fram. Den delade entreprenaden uppskattas av flera aktörer som tycker att detta sätt att jobba på lett till oväntade möten och bättre samarbete.

Bioteknik, materialvetenskap, medicin och IT är exempel på inriktningar för många företag och organisationer som finns på plats i Uppsala Science Park. Men någon naturlig mötesplats har de inte haft i området och det är det som Hubben snart ska råda bot på. I december är det första inflyttning i huset som ska innehålla kontorsytor för innovationssystemet, en restaurang och konferensytor. De fyra översta planen har landstinget hyrt och innehåller laboratorier och kontor i nära anslutning till Akademiska sjukhuset några hundra meter bort.

Projektet har varit en delad entreprenad med 42 entreprenörer vilket har gett hela byggprocessen sin alldeles speciella karaktär.

– Delad entreprenad är inte jättevanligt hos oss men det är kul att det har gått så bra i det här projektet. Vissa projekt är mer lämpade att ha en stor aktör som tar helhetsgreppet, men i det här projektet där vi byggde och projekterade samtidigt, och det var en hel del oklarheter från start, blev vi mer fria med en delad entreprenad, säger Thomas Lindström, projektledare hos byggherren Vasakronan.

Marknadsläget spelade också in i valet av delad entreprenad.

– Det är en enorm högkonjunktur och vi undrade helt enkelt om de stora entreprenörerna hade rätt kompetens ledig om vi hade gått in i en totalentreprenad. Med delad entreprenad kände vi att vi kunde leta runt själva och välja de entreprenörer som hade bäst erbjudande i rätt skede av byggprocessen. Detsamma gäller möjligheterna att upphandla material, fortsätter Thomas Lindström.

Delad entreprenad kan vara tungt för beställaren eftersom det krävs mycket mer eget arbete med att handla upp alla entreprenörer och arbetsleda dem. I fallet med Hubben är det företaget Byggstyrning i Mälardalen som har haft uppdraget att vara beställaren Vasakronans förlängda arm och har skött all projektledning och alla upphandlingar. De har i sin tur tagit in en produktionsledare från Projektengagemang och en ansvarig installationssamordnare från ÅF som suttit med på platskontoret. Den nära kontakten som en delad entreprenad gett lyfts fram som en framgångsfaktor av flera av de inblandade. En av dem är Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White, som varit inblandad i ungefär 25 av de 42 entreprenaderna.

– I en totalentreprenad löser de mycket själva. Men här har vi som arkitekter fått komma hit till bygget och fått direktkontakt med entreprenörerna. I och med att vi har fått mer feedback på våra ritningar menar jag att vi har kunnat ha kvar en del exklusiva lösningar som vi kanske inte skulle ha haft annars, säger Anders Tväråna.

Läs hela Johanna Åfreds artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln om de tekniska utmaningarna på byggtjanst.se