HSB LIVING LAB

Till projektet

HSB Living Lab i korthet:

Byggherre: HSB.

Arkitekt: Tengbom, Peter Elfstrand ansvarig i ett större team med bland andra Lina Rengstedt, Linnea Henriksson, Peter Sallmén, Beryl Malmborg, Lukas Toll, Anna Alriksson och Cecilia Bohm.

Byggentreprenör: Peab, Swedish Modules.

Projektledning: HSB Göteborg, Björn Bergsten.

Hyresgäst: Chalmers Studentbostäder/HSB/Chalmers (lokal).

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Henrik Persson och Jon Göthlund, Peab, Mic Möller och Jörgen Pärnaste, Swedish Modules.

Installationsbyggledare: Thomas Kullander, HSB Göteborg, Jörgen Pärnaste, Swedish Modules.

Projekteringsledare: Magnus Bertilsson, Peab. Pia Nummedal och Björn Bergsten, HSB Göteborg.

Konstruktör: Jonas Palm, Tyréns.

Landskapsarkitekt: Tengbom , Kajsa Åström.

VVSkonsult: Daniel Ögren, Bengt Dahlgren.

Ventilationskonsult: Christian Johansson, Bengt Dahlgren.

Elkonsult: Rejlers

VVSentreprenör: Magnus Widell och Johan Lindstrand, Widells Rör.

Ventilationsentreprenör: Per-Ola Frisk, Assemblin Ventilation.

Elentreprenör: Karl-Magnus Grönlund, Assemblin EL.

Stomentreprenör: Joachim Stomberg, Swedish Modules.

Markentreprenör: Fredrik Ehrlin, Peab Anläggning.

Entreprenadform: Delad totalentreprenad

Ersättningsform: Byggnad på fastpris. Grund samt finplanering mark på löpande räkning mot budget.

Entreprenadkostnad: 47 miljoner kronor, exklusive moms.

Totalkostnad: 64 miljoner kronor, inklusive moms.

28 september, 2016

  • HSB Living Lab

Här vill man forma framtidens byggindustri.
Experimenthuset HSB Living Lab vid Chalmers i Göteborg blev inflyttningsklart i början på sommaren, men klart det är det inte. Under 10 år ska det bedrivas praktisk forskning i huset och under den perioden kommer det att modifieras och byggas om åtskilliga gånger.

– Vårt mål med HSB Living Lab är bland annat att ändra hur byggindustrin jobbar. Branschen jobbar inte så mycket tillsammans som det är i dag, men det har varit målet i det här projektet och det har varit jättesvårt, lärorikt och absolut nödvändigt. Studenter som har gått och går här på Chalmers lär sig att: jag är arkitekt eller jag är ingenjör. I HSB Living Lab har vi delat kunskap med varandra. Jag hoppas att det här är ett arbetssätt som sprider sig i branschen i framtiden, säger Shea Hagy, projektledare för HSB Living Lab på Chalmers.

Eftersom husen kommer att vara i ständig förändring var bygglovet en kritisk punkt men kommunen var förstående och bygglovet gick igenom hösten 2014.

– Vi har ingen aning om vilka material och lösningar vi kommer att testa i det här huset under de närmaste tio åren, men det kommer att vara lätt att applicera dem, säger Magnus Bertilsson, projekteringsledare på PEAB.

Redan i dag finns funderingar på att installera vattenfria tvättsystem (högintressant för Nasa och framtida bosättningar i rymden), supertunna isoleringsmaterial, växthus på taket huset är förberett för att byggas på med ytterligare en våning, vilket är tydligt i trapphuset högst upp där låsta glasdörrar går rätt ut på taket.

Ytterligare en anledning till att välja en modullösning var att huset ska vara flyttbart, bland annat för att testa modellen om det går att bygga bra på platser där man har temporära bygglov.

Läs hela Mattias de Frumeries artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet