Hogslätts vänboende

Till projektet

Hogslätts vänboende i korthet:

Projektnamn: Hogslätts Vänboende.
Byggherre: Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening, byggherrerepresentanter: Lena Jarlöv och Gunilla Rahm.
Byggentreprenör: Pagander Bygg.
Hyresgäst: Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening.
Byggledare/Byggplatsuppföljare: Ulf Pagander, Pagander Bygg.
Projektledning: Lena Jarlöv, Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening.
Installationsbyggledare: Ulf Pagander.
Projekteringsledare: Ulf Pagander och Hans Sörqvist, Byggnadsteknik och Arkitektur.
Arkitekt: Hans Sörqvist.
Landskapsarkitekt: Kerstin Holmer, Hans Sörqvist.
Konstruktör: Hans Sörqvist. Grunden: Lars Hellman, Karigo Byggprojektering.
VVS-konsult: Jonas Rör i samarbete med Hans Sörqvist.
El-konsult: Niklas El i samarbete med Hans Sörqvist.
VVS-entreprenör: Jonas Rör.
Elentreprenör: Niklas El.
Stomentreprenör: Ulf Pagander.
Markentreprenör: Gräv i Väst.
Målningsarbeten (utanför entreprenaden): Medlemmar i Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening och Vägen Ut! Kooperativ, Branneby.
Entreprenadform: Förtroendeentreprenad/Partnering.
Ersättningsform: Faktura, löpande.
Entreprenadkostnad exklusive moms:
10 365 000.
Totalkostnad:
15 963 000 inklusive moms (föreningen kan inte dra av moms), 12 888 000 exklusive moms.

25 oktober, 2018

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

En önskan om att kunna bo kvar i skärgårdsidyllen födde idén till Hogslätts vänboende. Starkt idéellt engagemang och gott samarbete med entreprenör och arkitekt gjorde den möjlig. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2019.

Solen skiner på trädäcket i bohuslänsk lärk när Byggindustrin anländer till Hogslätts vänboende i Gerlesborg, som ligger i den allra mest södra änden av Tanums kommun i mellersta Bohuslän. Gunilla Rahm bjuder på fika i sin ljusa lägenhet på 50 kvadrat. Högt i tak, stora fönster och loftet med plats för säng gör att lägenheten känns väldigt rymlig för sin storlek.
– Det har blivit jättefint. Det har blivit bättre än jag vågade tro när jag förstod att vi var tvungna att hålla så hårt i ekonomin, berättar hon.

Gunilla Rahm är en av tolv hyresgäster som bor på Hogslätts vänboende – ett byggprojekt som startade för sex år sedan då en grupp kvinnor i Gerlesborg började prata om framtida boende. De var i behov av mer praktiska boenden än de gamla torp som många av dem bodde i. Samtidigt skulle det kosta att flytta med den skyhöga prisnivå som råder i den bohuslänska skärgården. Snart kom Lena Jarlöv, boende i bygden och med erfarenhet av ett kollektivhusprojekt i Falun, Tersen. Idén om ett liknande byggprojekt med kooperativa hyresrätter började realiseras.

– Vi bildade en ideell förening och började titta närmare på andra kollektivhus och började även titta efter mark, berättar Lena Jarlöv.

Flera alternativ på fin mark fanns, men föreningen fastnade för en tomt som redan var detaljplanerad och där det även fanns en byggrätt. Tomten hade gångavstånd till både konstskolan Gerlesborgsskolan och badplats.

– Vi hade tidigare lämnat medborgarförslag till kommunen och även frågat det kommunala bostadsbolaget om de skulle vara intresserade av att bygga den här typen av bostäder, men det var de inte, säger Lena Jarlöv.

Läs hela Byggindustrins nomineringsartikel här >>