Harplinge

Till projektet

Plusenergihuset i Harplinge i korthet

Omfattning: En huskropp med totalt åtta hyresrätter

Budget: 19,3 miljoner kronor inklusive alla kostnader

Byggtid: Höst 2013–höst 2014

Byggherre: HFAB

Arkitekt: White Arkitekter

Totalentreprenör: NCC Construction Sweden

Konstruktör: Ottosson & Wolrath Byggkonsult

El- och VVS-entreprenör: Bravida

Energikonsult: Prime Project

Stomleverantör: Abetong

21 november, 2014

  • Plusenergihus i Harplinge

Harplinge – så uppåt väggarna energismart. I det lilla samhället Harplinge utanför Halmstad finns Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik. Vid en första anblick ser det helt vanligt ut – åtta lägenheter fördelade på två våningar med sadeltak. Men allt har utformats med hänsyn till energiprestandan.