Gustav Vasa Kyrka

Till projektet

Gustaf Vasa kyrka i korthet:

Byggherre: Gustaf Vasa församling.

Byggentreprenör: M3 Bygg.

Arkitekt: AIX arkitektkontor.

Hyresgäst: Gustaf Vasa församling.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Nektarinen.

Projektledning: Fastighetssamverkan Norr.

Installationsbyggledare: M3 Bygg.

Projekteringsledare: Hifab/Olof Palmbäck AB.

Konstruktör: Tyréns.

Landskapsarkitekt: Landskapsgruppen Öresund.

VVS-konsult: Sweco.

El-konsult: Bjerkings.

Ventilationskonsult: Sweco.

VVS-entreprenör: Bergs Rörteknik.

Ventilationsentreprenör: Creovent.

Elentreprenör: Lennströms El.

Markentreprenör: Schaktmiljö.

Entreprenadform: Samverkans entreprenad.

Ersättningsform: Fast plus rörlig del.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 87,6 miljoner kronor.

Totalkostnad: 104,8 miljoner kronor.

11 oktober, 2017

  • Foto: Anders Siljevall

Restaurering ger en kyrka för framtiden.

Samverkan är en ovanlig entreprenadform vid kyrkorenoveringar. Men det har varit ett framgångsrecept för att föra Gustaf Vasa kyrka in i 2000-talet med de kulturhistoriska värdena i behåll.

Odenplan, Stockholm – en plats som redan tidigare har varit central, men som med den nya pendeltågsstationen har blivit ett ännu tydligare centrum. Mitt på torget tornar Gustaf Vasa kyrka upp sig. Kyrkan, som invigdes 1906 och är landets enda nybarockkyrka, hör till de största i Sverige. Till volymen är det bara Uppsala domkyrka som är större. På insidan står altaruppsatsen som från början uppfördes för just Uppsala domkyrka under 1700-talet och som har ett försäkringsvärde på en halv miljard kronor.

Med allt detta i åtanke förstår man att det har varit mycket att tänka på under det restaurerings- och renoveringsarbete av Gustaf Vasa kyrka som har pågått under 2016 och 2017. Enligt Sven Löfvenberg, fastighets- och kyrkogårdschef för Fastighetssamverkan Norr inom Svenska Kyrkan, började utredningen i Gustaf Vasa församling redan 2003.

– Taket läckte och värmen fungerade inte. Församlingen gjorde en vård- och underhållsplan och kom fram till att det behövde tas ett helhetsgrepp kring restaureringen av kyrkan, säger Sven Löfvenberg och berättar att det arbete som nu har genomförts är landets största kyrkorenovering i modern tid.

– Kalmar domkyrka renoverades för tio år sedan, men det här projektet är ännu större – det största sedan 60-talet.

Vid årsskiftet 2015-2016 kom huvudentreprenören M3 Bygg in i bilden och var med och upprättade bygghandlingen. Arbetet som sedan har genomförts under 2016 och 2017 har varit omfattande. Utöver lagning av plåttaket har även korset på taket och andra detaljer förgyllts. Hela fasaden har blästrats och målats om och fönsterbågar- och karmar har slipats rena för att sedan målas med linoljefärg. Sedan har energiglas satts in.

– Fönsterrenoveringen var en stor entreprenad – dubbelt så stor som fasadmålningen, säger Anders Radinger, platschef på M3 Bygg.

Grundmuren har dränerats och gamla tätskikt som tvärtom gjort muren våtare har blästrats bort.

– På en sektion hade man lagt på mineralull 1985. Där var det ännu surare, säger Anders Radinger.

På insidan har kyrksalen genomgått en konservering. Ytorna har rengjorts varsamt, färgflagor har limmats tillbaka och allt som har gått att måla har målats.

– Bland annat har kyrkbänkarna skickats iväg för att målas, säger Anders Radinger.

Jan Skägg, marknadsstrateg på M3 Bygg, vill lyfta fram installationerna i kyrkan. Alla rör och ledningar har bytts ut.

– Det finns elektriker här som har gjort ett otroligt jobb med tanke på förutsättningarna. Eftersom det inte har funnits några ritningar har de behövt kartlägga den gamla elinstallationen, säger han.

Golven har öppnats upp och golvvärme har lagts in. På så vis kan effekten från radiatorerna skruvas ner vilket ger kyrkan ett bättre inomhusklimat. Detta är ett stort ingrepp i en kulturbyggnad.

– Kulturmiljölagens fjärde kapitel reglerar vad man får göra med en kyrka och i princip får beställaren inte göra någonting på egen hand. Allt är tillståndspliktigt hos länsstyrelsen, säger Sven Löfvenberg.

Trots rigorös lagstiftning är det en rejäl modernisering som har genomförts i Gustaf Vasa kyrka. Utöver de nya installationerna har tre våningsplan förberetts för att bli kontor åt församlingens personal.

Läs hela Anders Siljevalls artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln om de tekniska utmaningarna på byggtjanst.se