KVARTERET FÄLTSPATEN I SKÖVDE

Till projektet

Kvarteret Fältspaten i korthet

 • Byggherre: Skövde­bostäder
 • Arkitekt: Abako Arkitektkontor
 • Totalentreprenör: Calles Bygg
 • Ventilationsentreprenör: Tofta Plåt- och Ventilation
 • VS-entreprenör: N-Å Widells Rör- och Konsult
 • Elentreprenör: Elektriska Flexservice i Skövde
 • Markentreprenör: Peab Anläggning
 • VVS, energi och styr: Bengt Dahlgren
 • Passivhuskonsult: Passiv­huscentrum
 • Entreprenadform: Total­entreprenad med arkitekten direkt under beställaren
 • Ersättningsform: Fast pris

18 februari, 2015

 • Kvarteret Fältspaten

Fältspaten har tagit passivhus till en ny nivå. I kvarteret Fältspaten i Skövde står Sveriges största flerbostadshus som certifierats enligt passivhusstandarden Feby 12. Det uppfyller också Boverkets krav för 70-plusbostäder. Men byggherren hade ett mer jordnära krav som fick styra – att hyresgästerna skulle bli nöjda.