Elmeskolan i Älmhult

Till projektet

Elmeskolan i korthet:

Byggherre: Älmhults kommun.

Byggentreprenör: Dynacon.

Arkitekt: Horisont Arkitekter.

Hyresgäst: Älmhults kommun, utbildningsförvaltningen.

Passivhuskonsult: IG Passivhus Sverige.

Teknik passivhus: Enerwex Växjö.

Byggledning: M&R Byggkoordinator i Växjö.

Stomentreprenör: Strängbetong.

Markentreprenör: Gustav R Johansson AB Ljungby.

VS-entreprenör: Bravida Sverige.

Vent-entreprenör: JFK Klimatservice.

El-entreprenör: Elub.

Konstruktör: Structor.

Akustikprojektör: ÅF Ljud & Vibrationer

Styr-entreprenör: Kieback & Peter.

Markprojektering: Pehrsco.

Elprojektering: ÅF Infrastruktur.

Ventprojektering: Enerwex.

Storköksprojektering: Ingmar Jonhassons ingenjörsbyrå.

Styrprojektering: Kieback & Peter.

Brandkonsult: Brand & Riskanalys Växjö.

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkansform partnering.

Ersättningsform: Fast del och en rörlig del.

Entreprenadkostnad: 214 miljoner kronor.

Slutkostnad: Slutkostnad ännu inte reglerad.

22 november, 2017

  • Foto: Anders Siljevall

Passiv partnering i ort på frammarsch.

När tillväxtkommunen Älmhult skulle bygga en ny skola var tidsplanen pressad. Tack vare lyckad partnering har passivhuset Elmeskolan blivit en framgång.

De senaste två åren har Älmhults kommun fått en rejäl skjuts. Det nya Ikea-varuhuset med tillhörande innovationscentrum är en självklar motor. Möbeljätten är en magnet för både inhemsk och utländsk arbetskraft och när den kommunalt drivna internationella skolan behövde nya lokaler var placeringen i den nya stadsdelen ett bra alternativ. Många nyanlända har också sökt sig till Älmhult.

– Vi är utsedda till årets tillväxtkommun 2017. Under de två senaste åren har elevantalet i grundskolan ökat med cirka 250 elever. Det är mycket i en så här liten kommun. Inte minst den internationella skolan har behövt nya lokaler en längre tid och vi har haft tillfälliga lösningar för att klara av det, säger Eva Jönsson, grundskolechef i Älmhults kommun.

Kort och gott: Älmhults kommuns behov av en ny skola var stort. Beslutet om att bygga den nya skolan, Elmeskolan, med internationell förskola och skola samt svensk grundskola upp till årskurs sex, togs i februari i fjol. Att det skulle bli en passivhuskonstruktion var ett beslut från politiken.

– Vi hade inte tänkt det från början. Det kom en motion från politiskt håll. Egentligen är passivhustekniken heller ingen raketforskning. Det kräver lite mer samordning i början och man behöver se över var köldbryggorna finns, säger Lars Lund, fastighetschef på Älmhults kommun.

Arkitekten Mikael Gustafsson, Horisont Arkitekter, fyller i:

– Det mest avgörande är målet att med en medveten och genomtänkt utformning minimera behovet av mängden köpt energi och för att skapa en hög lufttäthet.

Elmeskolan blir certifierade efter den tuffa internationella passivhuskraven framställt 1989 av Passive House Institute i Darmstadt. Värmebehovet ska ligga under 15 kWh/m2/år vilket Elmeskolan nästan har halverat till 8,6 kWh/m2/år. Att minimera värmebehovet i denna omfattning gör att skolans köpta energi ligger under 20kWh/m2/år för värme, varmvatten och fastighetsel. Därutöver producerar skolan även egen el via solceller på taket.

Utöver de höga energikraven finns även krav på kvalitet och komfort. Under hela byggnationen har det funnits kvalitetskontroller, samtliga köldbryggor beräknade och viktiga byggmoment fotodokumenterade. Genomföringar är minimerade, lufttätheten långt under kravnivån (0,30) – 0,10–0,13 l/m2/s och taket har bland annat enbart infästningar för solcellerna.

Viktigast av allt är att eleverna ska trivas i skolan och därför ställs i passivhusen krav på både bästa vinter- och sommarinomhusklimat. I skolan kommer man inte känna kallras eller drag och under sommartiden är det svalt i klassrummen, en utvändig solavskärmning och en passiv kylning via marken liksom behovsstyrd ventilation bidrar till högsta inomhuskomforten.

Tidsplanen har varit pressad. Skolan behövde kunna tas i bruk redan till höstterminen och att få tag på byggmaterial kan vara svårt under högkonjunktur.

–  Det har varit en pressad byggprocess. Det visste vi när vi gav oss in i det. Skolan behövde starta i augusti, säger Eva Jönsson.

För att få en så effektiv byggprocess som möjligt har Älmhults kommun och entreprenören Dynacon arbetat enligt partnering, en ny erfarenhet för kommunen som har spelat väl ut.

Läs hela Anders Siljevalls artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln om de tekniska utmaningarna på byggtjanst.se