E6 Världsarvet

Till projektet

E6 Världsarvet i korthet:

Byggherre: Trafikverket.

Landskapsarkitekt: Josefina Lenning, Trafikverket.

Projektledning: Rune Andersson, Trafikverket.

Huvudentreprenör: Skanska.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

 

Sträcka: 7,5 Kilometer.

Bredd: 19,5 meter.

Vägprojektör: Ramböll.

Geotekniker: Trafikverket, Skanska och Ramböll.

Brokonstruktörer: Ramböll och Skanska Teknik.

 

Underentreprenörer – mark

Stenarbeten: Bohus Bergsprängning.

Sido- och mitträcken: Varmförzinkningar.

VA-material/plast, Geotextil: Dahl.

VA-material av betong: St Eriks.

Rörbro: Viacon.

Kallmurar mm: WMS.

Viltstängsel: Gunnebo.

Belysning: Infratek.

 

Underentreprenörer – tunnel

Sprutbetong: Färdig Betong.

Bultborrning: Implenia.

Entreprenadkostnad ex moms: 500 miljoner kronor.

Totalkostnad: 700 miljoner kronor.

22 oktober, 2015

  • E6 Världsarvet

Vägen som lyfter fram en unik bronsåldersskatt. För 3 500 år sedan satt någon på en häll vid havet och skapade ett stort konstverk med hjälp av en knacksten. Vad konstnären inte visste var att det skulle drivas tunnlar precis inpå knuten sisådär 140 generationer senare.