Dubbelspår Strängnäs – Härad

Till projektet

Dubbelspår Strängnäs–Härad i korthet:

Byggherre: Trafikverket.
Byggentreprenör: NCC.
Byggledare/Byggplatsuppföljare: Landstorps cadhouse, Sweco, Infra partner och WSP.
Projektledning: Trafik­verket.
Projekteringsledare: NCC.
Konstruktör konstbyggnad: Centerlöf & Holmberg.
El,signal,tele: Eitech.
Spår: Leonard Weiss.
Markentreprenör: NCC.
Entreprenadform: Total­entreprenad.
Ersättningsform: Riktkostnad för tunnel med ett incitament, samt fast pris för övriga delar.
Totalkostnad: 1,5 miljarder kronor.

25 oktober, 2018

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

Genom branta bergskärningar, genom berg och över nya broar, drar det nya dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad fram genom det Sörmländska landskapet. Det nya spåret ökar kapaciteten och gör det möjligt att köra med halvtimmestrafik på Svealandsbanan. Nu nomineras dubbelspåret Strängnäs–Härad till Årets Bygge 2019.

I de lokaler på Kvittenvägen i Strängnäs som har använts som kontor för projektet dubbelspåret Strängnäs–Härad är det ödsligt när vi slår oss ner för en intervju. Nästan alla av de drygt 1 000 personer som har varit inskrivna hos entreprenören och jobbat här de senaste fyra åren har gått vidare till andra uppgifter. Det tar en liten stund att få igång lampan i rummet vi slår oss ner i. Men kaffe finns det kvar tack och lov.

Att bygga ny järnväg är en lång process. Ganska snart efter invigningen av Svealandsbanan 1997, som löper mellan Södertälje och Valskog, stod det klart att kapaciteten på spåren på sikt inte var tillräcklig enligt de nya prognoserna för resandet. Så fort ett tåg stod inne på stationen i Strängnäs blev det stopp för andra tåg. Dåvarande Banverket tog beslut om ”Kraftsamling Stockholm-Mälardalen”. Sedan dess har man byggt flera mötesspår vid orter längs Svealandsbanans sträckning.

En ökning av kapaciteten på Svealandsbanan var också en förutsättning för att fyrspåret på Citybanan genom Stockholm, som invigdes 2017, ska få full effekt.

En förstudie om dubbelspår förbi Strängnäs var klar 2005. Att ta beslut om nya järnvägsspår är en process som tar sin tid. I november 2013 togs beslutet att spåren skulle byggas och kontraktsskrivningen ägde rum 2014 med entreprenören.

– Vi har hållit tidplanen och klarat av att öppna för trafik i rätt tid, säger Leif Haagensen, projektledare på Trafikverket.

Läs hela Byggindustrins nomineringsartikel här >>