Bergrumsgaraget

Till projektet

Bergrumsgaraget i korthet:

Byggherre: JM.

Arkitekt: Janark Arkitekter.

Byggentreprenör: JM.

Projektledning: Forsen.

Hyresgäst: Bostadsrättsföreningar Liljeholmskajen.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Forsen.

Installationsbyggledare: Projektgaranti/Forsen.

Projekteringsledare: Projektgaranti.

Konstruktör: Ingenjörsfirma MB Eriksson.

Markkonstruktör: Tyréns.

Bergprojektör: WSP Sverige.

Bergsakkunnig byggskede: Geosigma.

Rör och ventilation: ÅF.

El: Mudako El och Belysningskonsult.

Brand: Brandkonsulten.

Sprinkler: ÅF.

Rivningsentreprenör: Demcom/Destroy.

Bergentreprenör: Veidekke Entreprenad.

Tunnelduk: W. Giertsen Tunnel.

Stålstomentreprenör: Smederna Sverige.

Markentreprenör: Birka Mark/Besab/Frijo.

Betongentreprenör: Fruängen Golv & Betong.

Målningsentreprenör: TPM Industrimålning.

Asfaltsentreprenör: DUO Asfalt.

Hissentreprenör: Kone.

Styr- och övervakningsentreprenör: Kennedy Automation.

Ventilationsentreprenör: Venair.

Sprinklerentreprenör: Caverion Sverige.

Rörentreprenör: Sandbäckens Rör.

El-entreprenör: Storstadens EL.

Trafikstyrningsentreprenör: Swarco Sverige.

Entreprenadform: Delad.

Ersättningsform: Fast/löpande beroende på delentreprenad.

10 november, 2016

  • Bergrumsgaraget

Bilarna har tagit över i spritens rum.
Genom Bergrumsgaraget har Stockholm fått 1 022 nya parkeringsplatser och mellan 500 och 600 bostäder fler än planerat utan att någon ny mark har tagits i anspråk. Projektet är stort och komplext och har inslag både av ny- och ombyggnad.

På Liljeholmskajen i Stockholm växer en ny stadsdel fram. JM utvecklar merparten, 3 500, av bostäderna i området. Redan 1998 köpte JM marken till Vin- och sprits gamla lager i berget innanför kajen, lagret som när det begav sig rymde så mycket som över 30 miljoner liter vin, 20 miljoner liter sprit i cisterner och ungefär 20 miljoner buteljer, har nu omvandlats till parkerings­garage med plats för 1 022 bilar.

– Samhällsekonomiskt är det ett unikt projekt, säger Johan Ax Riise, projektledare och arbetschef hos projektutvecklaren JM.

Det har tagit sin tid att få garaget till stånd. Projekteringen har skett i flera omgångar.  Branschens nedgång i början av 2000-talet och finanskrisen 2008 fick projektet att stanna och läggas i malpåse under perioder. Men år 2010 började det hända saker igen. JM förde diskussioner med Stockholms stad om hur man kunde höja exploateringsgraden i området utan att ta mer mark i anspråk och 2011 kunde sanering och rivningar av det gamla lagret dra igång. Gamla installationer och ställverk togs bort för att ge plats åt det nya.

Det är ett stort projekt – eller rymligt – Bergrumsgaraget är 41 000 kvadratmeter stort. Den stora saneringen, som inleddes sommaren 2013, handlade om att ta bort de eternittak som använts som en förlorad form i bergrum 2–5 och ta bort väggarna i bergrum 4 och 5 innan berget kunde förstärkas med bergbultar och fiberarmerad sprutbetong.

Saneringen är en av de största asbestsaneringarna som har gjorts i norra Europa på senare tid.
– Totalt tog vi bort 4 800 ton kontaminerat material. Det är att jämföra med att årskvoten för sanering i Sverige är 6 000 ton, berättar Jesper Åman, projektchef på JM i det här projektet.

Eternittaken var tvungna att tas bort på grund av att JM skulle kunna bedöma och säkerställa arbetsmiljön för de fortsatta arbetena. För att kunna utföra arbetet säkert och hindra asbestdammet från att spridas till de andra bergrummen skapade entreprenörerna undertryck i det rum som sanerades med hjälp av gigantiska fläktar.

– Det var vid saneringen som vi tog beslutet att anställa en arbetsmiljöingenjör på heltid i projektet, som vi senare beslöt att ha kvar under hela projektet, säger Johan Ax Riise.

Arbetsmiljön har varit en topprioriterad fråga hela projekt igenom. Kraven på ID06 vid in- och utpassering har varit strikta och personer som ertappades utan en giltig ID06 legitimation fick ett vite på 500 kronor vid första förseelsen och avvisades från arbetsplatsen vid en eventuell andra förseelse.

– Antingen jobbar man säkert eller inte alls, säger Jesper Åman.

Alla som arbetade på projektet var tvungna att genomgå en två timmar lång genomgång av projektets ordnings- och säkerhetsföreskrifter. Andra säkerhetsåtgärder som var generella för alla i projektet (vid sidan av sedvanlig säkerhetsutrustning) var att inget ensamarbete fick förekomma och att alla skulle ha minst två ficklampor.

– Det här har varit en enormt stor arbetsplats, lika stor som 7 internationella fotbollsplaner. I snitt skulle det kunna ta tre timmar att hitta en person här inne. En annan riskfaktor var att det inte fanns mobiltäckning inne i berget under bygg­tiden, säger Johan Ax Riise.

De strikta säkerhetskraven gällde även maskiner och andra redskap som måste vara besiktigade och godkända och användas enbart av personer med särskilda utbildningscertifikat för att få användas.

Det noggranna säkerhetsarbetet har betalat sig.

– Vi har haft 0-tolerans. Ser vi ett fel har vi tagit tag i det direkt. På drygt 200 000 arbetstimmar har vi haft en total olycksfrånvaro på 6 timmar. Projektet har haft två personskador där den skadade har behövt söka vård, säger Johan Ax Riise.

Läs hela Nomi Melin Lundgrens artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet