Badhuset Navet i Umeå

Till projektet

Badhuset Navet i korthet

Byggherre: Umeå Badhus.

Totalentreprenör: Rekab Entreprenad.

Arkitekt skiss: Erséus Arkitekter.

Arkitekt bygghandling: Link Arkitektur.

Projektledning: Infrastruktur i Umeå.

Hyresgäster: Umeå kommun, Umeå Parkerings AB, Umeå Sport och Motion.

Brandkonsult: Säkerhetspartner Norden.

Akustikkonsult: Tyréns.

Elentreprenör: Bravida Sverige.

VS-entreprenör: Bravida Nord.

Ventilationsentreprenör: Bravida Sverige.

Vattenrening: Processinggruppen.

Golventreprenör: Högsbo Plattsättning.

Konstruktör: WSP. Byggprojektering.

Markentreprenör: Umeå Entreprenad.

Markprojektering: WSP Samhällsbyggnad.

Målningsentreprenör: Larssons Måleri i Umeå.

Plattsättning: Högsbo Plattsättning.

Stomleverantör: Strängbetong.

Undertaksentreprenör: Boings Akustikentre-prenader.

VVS-konsult: Sweco Systems.

Elkonsult: Ramböll.

Entreprenadform: Total-entreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exkl. moms: Cirka 390 miljoner kronor.

Totalkostnad exkl. moms: Cirka 445 miljoner kronor.

18 januari, 2017

  • Badhuset Navet
  • Navet

Nytt badhus har ersatt fallfärdigt 70-talsbygge.
När det nya badhuset Navet skulle byggas i Umeå provades en ny löneform som uppmuntrade noggrannhet och att minimera framtida risker för läckor och fuktskador.

Samma vecka som Umeås nya badhus öppnade i slutet av sommaren 2016 rasade taket in i den gamla simhallen som var byggd på 1970-talet. Behovet av en ny anläggning var med andra ord stort. Den nya anläggningen hade debatterats i många år, en av stötestenarna var i vilket område den skulle ligga och vem som skulle bygga. Tre badutredningar senare tilldelades badhuset Navet en lite ovanlig plats för en simhall. Det blev en exklusiv tomt i Umeås absoluta stadskärna, precis bredvid Vasaplan som är knutpunkt för all busstrafik.

– På så vis blev badhuset tillgängligt för fler och lätt att nå via kollektiv-trafik berättar Gunnar Isaksson, projektledare på det kommunala bolaget Infrastruktur i Umeå (INAB), vars dotterbolag Umeå Badhus stått som beställare av projektet.

Umeå har i och med Navet fått sin första 50-metersbassäng, multibassäng med höj- och sänkbar botten, hoppbassäng där även undervattensrugby kan spelas, upplevelsebad med vågmaskin, klättervägg, tre vattenrutschkanor, barnbassäng, gym, relaxavdelning med mera. På platsen låg tidigare en parkeringsplats. För de förlorade p-platserna kompenserade man genom att ovanpå badhusets tre våningsplan bygga drygt 200 parkeringsplatser i två våningar. I dag har Navet tre hyresgäster: Umeå kommun som hyr badet, ett privat företag som driver gymmet och det kommunala parkeringsbolaget (Upab).

Till byggstarten i slutet av 2013 hade den lokala byggentreprenören Rekab Entreprenad, handlats upp till totalentreprenaden. De hade tidigare erfarenhet av att ha byggt en simhall i Sundsvall. Som ett första steg reste Rekab och representanter från beställaren runt till några simhallar i landet för att lära sig mer.

Läs hela Johanna Åfreds artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet