Audumbla 8

Till projektet

Audumbla 8 i korthet:

Byggherre: Umehem Fyra.

Byggentreprenör: AR Bygg.

Arkitekt: Umehem

Arkitekt för fasader: Arkinova.

Hyresgäster: Transportstyrelsen, Svenskt Näringsliv, Umeå kommun/Viva kompetenscentrum, Fotonord, Kunskap och kompetens, Lexicon, Lexicon Nord, Umecon, Hermods.

Projektledning:  AR-Bygg.

Projekteringsledare: AR-Bygg.

Konstruktör: WSP, Martinsons Trä.

Landskapsarkitekt: AMJ-Trädgårdstjänster.

Konstruktör: WSP, Martinsons Trä.

VVS-konsult: WSP.

El-konsult: Rejo El och automation.

Ventilationskonsult: WSP Umeå.

Ventilationsentreprenör: AR-Bygg.

Elentreprenör: Rejo El och automation.

Stomentreprenör:  Martinsons Trä.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Ersättningsform: Löpande

Entreprenadkostnad: 37 miljoner kronor exklusive moms.

Totalkostnad: 44 miljoner kronor exklusive moms.

 

13 september, 2017

  • Foto: Johanna Åfreds

Lätta våningar i trä förtätar på höjden.

Två våningar i limträ byggdes uppe på det gamla kvarteret Audumbla 8 som byggdes på 1960-talet. Umeå har fått nya kontorslokaler i en stad som snabbt växer på höjden.

De två kontorsvåningarna i hjärtat av Umeå andas nytt och utsikten från den översta terrassen är storslagen. Nedanför syns plåttaken på den gamla träbebyggelsen och lite längre bort flera av de nya hotellen och kulturhuset Väven som gjort att stadens skyline har skjutit i höjden på senare år. Anders Lindgren representerar både byggherren Umehem och entreprenören AR Bygg. Han visar runt i de nya lokalerna och berättar hur företaget har kommit att satsa på flera liknande påbyggnadsprojekt i trä sedan tidigare.

– I detta projekt ville vi bygga på tre våningar men vi fick inte igenom det. Kommun och länsstyrelse tyckte att gatan bakom blev för mörk. Men byggtekniskt hade det inte varit något problem. Husen från sextiotalet är gediget byggda, de använde mer betong då så det finns marginal vad gäller lasterna. Trots att byggnaden blev två våningar högre så blev den faktiskt inte tyngre, berättar han.

Ett skäl till det var att cirka 230 ton betong bilades bort i ett första skede. Det var främst uppe på det översta bjälklaget som det fanns en del betong att göra sig av med, bland annat avslutningen på ett trapphus, två tunga fläktkammare och ett 40 centimeter tjockt bjälklag med lättbetongisolering.

– De byggde så på den tiden för att klara brandkraven. Nu går det bra med lösullsisolering istället, säger Anders Lindgren.

 

På plats på Umehems kontor fortsätter samtalet om projektet med samtliga tre ägare av företaget. Det är Hans Westin som är vd för Umehem, Anders Lindgren, som är styrelseordförande för Umehem och Ulf Sjödin som sköter ekonomin och gärna kallar sig för bokhållare istället för controller. Alla tre är även ägare av entreprenörsfirman AR Bygg som utför alla jobb när Umehem ska bygga. Inom AR Bygg har Anders Lindgren fungerat som platschef för Audumbla 8. Eftersom han även har kranbehörighet så har han själv varit med och monterat i vissa moment i projektet.

– Vi kände varandra men jobbade på skilda håll fram till 2006. Då beslutade vi oss för att starta eget tillsammans, berättar de tre herrarna.

Hans Westin berättar vidare om att de idag har 250 lägenheter i Umeå och Örnsköldsvik och 36 000 kvadratmeter kontorslokaler i Umeå.

– Vår affärsidé är att bygga, äga och förvalta i egen regi, säger han.

Läs hela Johanna Åfreds artikel på byggindustrin.se

Läs om de tekniska utmaningarna i projektet på byggtjanst.se