Arkitekturskolan på KTH

Till projektet

Arkitekturskolan i korthet:

Byggherre: Akademiska Hus.

Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter.

Projektledning: Akademiska Hus genom WSP Management/Mikael Ichu Projektledning.

Bygg- och projekteringsledning: WSP Management.

Entreprenör: Peab Sverige.

Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan.

Antal entreprenader: Fem entreprenader för förberedande arbeten samt generalentreprenaden

 

Hyresgäst: Kungliga Tekniska Högskolan/Arkitekturskolan.

Konstruktör: WSP Byggprojektering.

El-konsult: WSP Systems.

VVS/S&Ö/Sprinklerkonsult: Incoord.

Landskapsarkitekt: Tengbom.

VS-entreprenör: VVS Kraft.

Ventilationsentreprenör: Ventprojekt.

Elentreprenör: APQ El.

Markentreprenör: Berg och Väg/Peab.

Finplanering: Delta Trädgårdsanläggningar.

Sprinklerentreprenör: BST Brandskyddsteamet.

Styr och övervakningsentreprenör: Nordomatic.

Byggstart: 2013.

Inflyttning: Augusti 2015.

Ersättningsform: Löpande ersättning med målpris.

Entreprenadkostnad: 360 miljoner kronor exklusive moms. Avser kostnader för både generalentreprenören Peab samt entreprenader för förberedande arbeten.

Total projektkostnad: 450 miljoner kronor exklusive moms.

Projektnamn: KTH entré och Arkitektur.

16 september, 2015

  • Arkitekturskolan KTH

Böjd byggnad ger rum åt blivande arkitekter. Nya Arkitekturskolan på KTH har blivit den nya porten in till campus. Här finns inga långa korridorer eller räta linjer. Byggnaden har ett böljande inre och yttre bestående av furu, betong och stål.