Älvporten

Till projektet

Älvporten i korthet:

Byggherre:  Vasakronan AB

Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Arkitekt: Kjellgren Kaminsky Architects

Hyresgäst: Collector Bank, Coor Service Management med flera

Projektledning: Rotpartner

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Rotpartner

Projektkommunikation: Rotpartner

Konstruktör: Ramböll

VVS-konsult: Andersson & Hultmark

El-konsult: Hanelko

Ventilationsentreprenör: Gunnar Karlsen Sverige

Rörentreprenör: Installationsbolaget

Sprinklerentreprenör: Installationsbolaget

Elentreprenör: Elinväst

Entreprenadform: Totalentreprenad

Upphandlingsform: Samverkan

Ersättningsform: Löpande räkning med incitament/bonus

Entreprenadkostnad Veidekke exklusive moms: preliminärt cirka 138 miljoner kronor

Sidoentreprenader: Byte av fasader/glas, renovering rökluckor med mera

Totalkostnad: Preliminärt cirka 180 miljoner kronor

24 januari, 2018

Renovering gav landmärke mer havsutsikt.

Flexibilitet har varit ledordet när Vasakronan och Veidekke byggt om och byggt till kontorsytorna i ikoniska Lilla Bommen i Göteborg. Projektet Älvporten har öppnat upp byggnaden mot Göta Älv.

Lilla Bommen, eller Läppstiftet som det kallas i folkmun, är ett välkänt landmärke i Göteborg, ritat av Ralph Erskine och uppfört på 80-talet. Utöver den höga delen, med den karakteristiska rödvita färgen, består byggnaden av en lägre flygel, med två skepp som länkas samman med smala broar. I denna mindre kända del av fastigheten har det nu skett stora förändringar. Det var när hyresgästen PWC flyttade ut som hyresvärden Vasakronan beslutade att göra en förändring.

– PWC hade trivts med planlösningen, men vi ville effektivisera ytorna och möta marknaden, skapa bättre flöden och bättre kommunikationer inom huset, säger Magnus Tengberg, affärsområdeschef på Vasakronan.

Totalt har 10 000 kvadratmeter byggts om och dessutom har nya förbindelser byggts över ljusgården för att skapa bättre flöden. Flexibilitet var från ett tidigt skede ledordet i projektet. Fredrik Olsson, projektledare från Rotpartner, som är Vasakronans förlängda arm i arbetet, berättar att tanken från början var att kunna dela in huset i 24 mindre lokaler utefter framtida hyresgästers önskemål. Därför är lokalerna förberedda för att det ska gå att sätta upp väggar på flera platser. Det finns skarvar, tätade för ljud och brand men med alla installationer klara, efter var tredje meter i de nya fönsterbänkarna, där nya väggar kan sättas upp vid behov.

– Istället för att riva ut och göra om är det bara att sätta upp en vägg i skarven, säger Fredrik Olsson.

Magnus Tengberg är nöjd med lösningen.

– För oss på Vasakronan är det prioriterat att bygga om så lite som möjligt och komma fram snabbt i de lokalanpassningar som kan komma att göras framöver.

Även produktionsmässigt har tänket inneburit en del förenklingar.

– Det var mycket industriellt byggande i arbetet med de nya fönsterbänkarna. Vi slapp väldigt många upphängningar genom att det bara var att föra in de förberedda installationsdelarna i hålen mellan skarvarna, säger Peter Gagner-Geeber, projektchef på entreprenören Veidekke.

Hyresgästerna

När det stod klart att Collector Bank beslutade sig att hyra en stor del av de tomma lokalerna att det bara blir de och ett fåtal hyresgäster till som flyttar in, innebar det en del förändringar från hur tanken såg ut på projekteringsstadiet. Vasakronans tanke var att vända husets entré mot Göta Älv med utsikt över Göteborgsoperan och Frihamnen – därav projektnamnet Älvporten. I praktiken blir den nya entrén enbart till för två hyresgäster Collector Bank och Coors nya konferensanläggning i bottenplan. Men faktum kvarstår att den nya ingången blir just en port mot älven – med bekvämt avstånd till de personfärjor som lägger till precis utanför, närhet till kollektivtrafik och Nordstan.

– Tidigare har huset varit lite barriärskapande och därför valde vi att öppna upp huset från ytterligare en sida, säger Magnus Tengberg.

Ralph Erskines ”Läppstiftet” är kanske den mest kända 80-talsbyggnaden i Sverige och arkitekterna har arbetat försiktigt för att behålla andan i bygget.

– De vill inte bli kända som de som förstörde byggnaden, säger Peter Gagner-Geeber.

Den speciella arkitekturen har inneburit flera utmaningar. Räta linjer kännetecknar inte konstruktionen.

– Geometrin gör att bara ett ställningsbygge i ljusgården blir ingenjörskonst. Det är annorlunda från att arbeta i en fyrkantig låda, säger Fredrik Olsson.

– Att få in de nya broarna i den befintliga stålkonstruktionen utan att skada byggnaden eller störa de hyresgästerna som jobbade kvar i huset var svårt, säger Peter Gagner-Geeber vidare.

Ett gediget förarbete och god planering har dock bidragit till att minska bekymren under arbetets gång.