Abisko – ett kvarter med fem byggmästare

Till projektet

Kvarteret Abisko i korthet:

Byggherrar: Byggnadsfirman Erik Wallin, Lennart Ericsson Fastigheter, Järntorget, Reinhold Gustafsson Förvaltning och Byggnadsfirman Viktor Hanson. Samtliga ingår i ”Stockholmsbyggmästarna”, en sammanslutning av 11 byggmästarföretag.

Byggentreprenörer: Erik Wallin: Järntorget Bygg. Lennart Ericsson: Besqab. Järntorget: Järntorget Bygg. Reinhold Gustafsson: Peab Bostad. Viktor Hanson: Viktor Hanson.

Arkitekter: Erik Wallin: Tengbomgruppen. Lennart Ericsson: Joliark. Järntorget: Sweco Architects. Reinhold Gustafsson: Murman Arkitekter. Viktor Hanson: Equator.
Övergripande arkitekt: Joliark.
Landskapsarkitekt: Nivå Landskapsarkitektur.

Installationssamordning: Erik Wallin: Järntorget Bygg. Lennart Ericsson: Besqab. Järntorget: Järntorget Bygg. Reinhold Gustafsson: Bryggan/Bengt Bruzelli. Viktor Hanson: Viktor Hanson.

21 januari, 2015

Fem mindre men anrika byggmästare fick en gemensam markanvisning av Stockholms stad. Tillsammans har de uppfört ett V-format kvarter, Abisko, i Norra Djurgårdsstaden. Husen är sinsemellan helt olika, men har ändå fått ett sammanhållet uttryck.